Cizinci v České republice

Vyhledávání

Thông tin cơ bản cho người nước ngoài về pháp luật lao động tại Cộng hòa Séc  
Also available in following languages:

tờ bướm

Obsah:

Also avaiable in following languages:

Được đăng bởi Văn phòng Thanh tra Nhà nước về lao và cập nhật lần cuối vào năm 2013.