Cizinci v České republice

Vyhledávání

Podrobnosti o události

vzdělávací program Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka

20.9.2018 8:30 - 13:30

NIDV Olomouc, Wellnerova 25

pořádá: Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV)

Vzdělávací program je zaměřen na modifikaci hudebních činností s ohledem na přítomnost dětí s odlišným mateřským jazykem. Cílem takto pojatých hudebních činností je umožnit dětem s OMJ brzké zapojení do společných aktivit a výrazně podpořit osvojování češtiny jako druhého jazyka. Učitelky se podrobněji seznámí se specifickými projevy a potřebami dětí a odlišným mateřským jazykem ve vztahu k hudebním činnostem. Prakticky si osvojí vedení pěveckých, hudebně pohybových i instrumentálních činností, které jsou zaměřeny na komunikační schopnosti dětí s atypickým vývojem řeči. Vyzkouší si vedení těchto činností s využitím obrázkových pomůcek i snadno ovladatelných hudebních nástrojů (zvonkohra, boomwhackers). Společně si vytvoří metodické listy pro vedení takových hudebních činností.

Seminář je vhodný pro: učitele MŠ, speciální pedagogy.

Program je akreditován MŠMT.

Více na webu organizátora na adrese https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy?view=detail&id=60898&filtr=s_priznak:DC.
Popis barevného označní:

 Událost v Praze     Událost v regionech     Událost v zahraničí     Konec výzvy k podávání žádostí     Ostatní    

Kalendář kulturních událostí, volnočasových aktivit a akcí pro cizince je dostupný na www.mezikulturnidialog.cz (web je obecně zaměřen na mezikulturní dialog).