Cizinci v České republice

Vyhledávání

Podrobnosti o události

vzdělávací program Cizinec - dítě se sociokulturní odlišností v naší škole

20.9.2018 9:00 - 15:30

NIDV České Budějovice, Hlinsko 49

pořádá: Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV)

Anotace:
  1. Základní terminologické vymezení – definice pojmů a zapojení do kontextu
  2. Obecný legislativní přehled norem a informací ve vztahu ke vzdělávání cizinců v ČR
  3. Přehled norem a dokumentů MŠMT vztahující se ke vzdělávání cizinců včetně dalších aktuálních dokumentů včetně dalších metodických informačních zdrojů
  4. Odlišnosti národností a etnik přicházejících do ČR.
  5. Potřeby dětí pocházející z odlišného sociálního a kulturního prostředí (s důrazem na rodinné prostředí)
  6. Rizikové oblasti pro dítě
  7. Práce se třídou
  8. Spolupráce s rodinou
  9. Multidisciplinární přístup

Seminář je vhodný pro: pedagogy MŠ, pedagogy ZŠ a speciálních škol, pedagogy všech SŠ, pedagogy ZUŠ a SUŠ, pedagogy VOŠ.

Program je akreditován MŠMT.

Více na webu organizátora na adrese https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy?view=detail&id=59589&filtr=s_priznak:DC.
Popis barevného označní:

 Událost v Praze     Událost v regionech     Událost v zahraničí     Konec výzvy k podávání žádostí     Ostatní    

Kalendář kulturních událostí, volnočasových aktivit a akcí pro cizince je dostupný na www.mezikulturnidialog.cz (web je obecně zaměřen na mezikulturní dialog).