Cizinci v České republice

Vyhledávání

Podrobnosti o události

Kurz lektorských dovedností

19.10.2018 15:00 - 18:00

Nová půda - vzdělávací centrum CIC, Karlínské nám. 7, Praha 8

pořádá: Centrum pro integraci cizinců, o. p. s

Cílem kurzu je připravit lektory na výuku češtiny v heterogenních skupinách se zaměřením na nízkoprahové kurzy.

Obsahem kurzu je metodika výuky češtiny jako cizího jazyka, cizinecká a integrační problematika, lektorské minimum, psychohygiena.

V kurzu přednáší odborníci na výuku češtiny pro cizince lektorské dovednosti, psychohygienu a problematiku integrace cizinců.

Praxe během kurzu probíhá v nízkoprahových kurzech češtiny (NPK), tato praxe probíhá mimo termíny výuky, konkrétní data jsou domlouvána individuálně s účastníky kurzu. Celková časová dotace kurzu 100 hodin zahrnuje úvodní obsahové workshopy, náslechy, praxi a samostudium.

Kurz je akreditován jako rekvalifikační Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. MSMT-32242/2015-1/746 (rekvalifikace Lektor dalšího vzdělávání).

Více na webu organizátora na adrese http://www.cicpraha.org/cs/aktuality/578.html.
Popis barevného označní:

 Událost v Praze     Událost v regionech     Událost v zahraničí     Konec výzvy k podávání žádostí     Ostatní    

Kalendář kulturních událostí, volnočasových aktivit a akcí pro cizince je dostupný na www.mezikulturnidialog.cz (web je obecně zaměřen na mezikulturní dialog).