Cizinci v České republice

Vyhledávání

Podrobnosti o události

mezinárodní konference Integrace na školách - vzdělávání dětí migrantů

14.6.2018 - 15.6.2018

Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1

pořádá: IOM jménem Magistrátu HMP

Hlavním cílem konference je přispět k podpoře efektivní inkluze dětí migrantů do českého vzdělávacího systému prostřednictvím sdílení příkladů dobré praxe se zkušenými západoevropskými samosprávami, které aplikují v praxi osvědčené vzdělávací modely kladoucí důraz na inkluzi a úspěšnou integraci dětí migrantů.

Konference bude určena především zástupcům zřizovatelů škol, městských i krajských samospráv, odborů školství a dále ředitelům a jejich zástupcům a pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ a SŠ na území hl. m. Prahy a dalších měst a krajů, kterým poskytne příležitost sdílet své dosavadní zkušenosti a dozvědět se o dobré praxi v zahraničí. Konference se též zúčastní zástupci MHMP, MČ, NNO, zástupci migrantů a další.

Konference se koná pod záštitou Jana Wolfa, radního hl. m. Prahy.

pozvánka a program - v příloze

Celá konference i workshopy budou simultánně tlumočeny z anglického do českého jazyka. Podrobný program konference najdete v příloze.

Prosím, potvrďte svou účast nejpozději do 7. 6. 2018 na mail lbultova@iom.int. Do svého potvrzení též uveďte, zda se zúčastníte workshopu 1 (Výuka češtiny jako druhého jazyka v MŠ a ZŠ), nebo workshopu 2 (Základní principy práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem ve školních i mimoškolních aktivitách).

Více na webu organizátora na adrese https://www.iom.cz/vod/mezinarodni-konference-integrace-na-skolach-vzdelavani-deti-migrantu.
Popis barevného označní:

 Událost v Praze     Událost v regionech     Událost v zahraničí     Konec výzvy k podávání žádostí     Ostatní    

Kalendář kulturních událostí, volnočasových aktivit a akcí pro cizince je dostupný na www.mezikulturnidialog.cz (web je obecně zaměřen na mezikulturní dialog).