Cizinci v České republice

Vyhledávání

Podrobnosti o události

seminář: Žáci s OMJ na základních školách

24.5.2018 9:00 - 15:30

NIDV Plzeň, Čermákova 18

pořádá: NIDV

Žáci z kulturně odlišného prostředí nejsou na základních školách již ničím novým. Práce s takovými žáky vyžaduje komplexní přístup podepřený znalostí platné legislativy v kombinaci s rozvojem pedagogických schopností jednotlivých vyučujících za podpory možných a dostupných podpůrných opatření. Je třeba si uvědomit, že žák z kulturně odlišného prostředí, žák s odlišným mateřským jazykem (OMJ), se může odlišovat v řadě aspektů od hodnot, postojů, norem, až po chápání rolí v životě či běžné věci, jako je způsob stravování, přístup k tradicím či odívání. Toto je třeba reflektovat nejen na straně žáků přicházejících do základní školy z odlišného kulturního a jazykového prostředí, ale také na straně stávajících žáků základních škol, u nichž je třeba budovat přirozenou toleranci, respekt a přijetí.

Vzdělávací program se v teoretické části zaměří na výklad základních pojmů ve vazbě na kulturní odlišnost (kultura, identita atd.) a odlišný mateřský jazyk, dále se bude věnovat legislativnímu zaštítění přijímacího procesu cizinců na základní školy včetně nároků na podpůrná opatření a možnosti financování vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem. Představeny budou základní možnosti práce pedagoga s žákem z kulturně a jazykově odlišného prostředí, přístupy pedagogů k žákům s odlišným mateřským jazykem, stejně jako přístupy ke třídě a principy práce se třídou. V praktické části si účastníci vyzkouší tvorbu myšlenkových map, budou plnit modelové příklady a situace (příchod konkrétně vymezeného žáka z konkrétní země s cílem reflektovat jeho potřeby pro konkrétní prostředí školy a ročníku, do něhož přichází), budou diskutovat předložené kazuistiky a současně se seznámí s častými chybami a opomenutími, která práce s žáky s odlišným mateřským jazykem přicházející z odlišného kulturního prostřední na základních školách provází.

Seminář je vhodný pro: učitele 1. a 2. stupně ZŠ, výchovné poradce, učitele - metodiky prevence.
Seminář je zdarma.

Více na webu organizátora na adrese http://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy?view=detail&id=59175&filtr=s_priznak:DC&filtr=s_priznak%3ADC.
Popis barevného označní:

 Událost v Praze     Událost v regionech     Událost v zahraničí     Konec výzvy k podávání žádostí     Ostatní    

Kalendář kulturních událostí, volnočasových aktivit a akcí pro cizince je dostupný na www.mezikulturnidialog.cz (web je obecně zaměřen na mezikulturní dialog).