Cizinci v České republice

Vyhledávání

Podrobnosti o události

kurz Práce s žáky s odlišným mateřským jazykem

23.3.2018 13:00 - 18:15

Nová půda, Karlínské náměstí 7, Praha 8

pořádá: Vzdělávací program Varianty

Kurz bude zaměřen na výuku češtiny jako cizího jazyka v heterogenních skupinách. Poznatky získané na kurzu vám pomohou s přípravou pojmového aparátu pro děti s odlišným mateřským jazykem. Naučíme vás, jak „tlumočit“ z češtiny do češtiny jako druhého jazyka. Pedagogům i asistentům pedagoga představíme různé možnosti spolupráce při přípravě i výuce ve třídě s dětmi s OMJ. Budeme společně hledat cesty, jak zapojovat ostatní žáky do začleňování žáka s OMJ do třídy a výuky, aniž by to „zdržovalo“, ale právě naopak přinášelo nové a obohacující podněty – nejen pro žáka s OMJ, ale pro celou třídu.

Kurz je určen pražským učitelům ne-češtinářům a asistentům pedagoga. Je zdarma.

Více na webu organizátora na adrese https://www.varianty.cz/novinky/812-novy-kurz-prace-s-zaky-s-odlisnym-materskym-jazykem.
Popis barevného označní:

 Událost v Praze     Událost v regionech     Událost v zahraničí     Konec výzvy k podávání žádostí     Ostatní    

Kalendář kulturních událostí, volnočasových aktivit a akcí pro cizince je dostupný na www.mezikulturnidialog.cz (web je obecně zaměřen na mezikulturní dialog).