Cizinci v České republice

Vyhledávání

Podrobnosti o události

seminář Jazyková podpora dětí s OMJ v mateřské škole

14.2.2018 13:00 - 17:00

Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta UJEP, České mládeže 8

pořádá: Vzdělávací program Varianty, Člověk v tísni, o.p.s.

Dvoudenní seminář pro pedagogy mateřských škol zaměřený na podporu rozvoje znalostí ČEŠTINY (+ prvních jazyků) u dětí z jazykově odlišného prostředí.

Cílem semináře je získat informace o procesu osvojování druhého jazyka a o přístupu k češtině jako druhému jazyku. Hlavní pozornost bude věnována možnostem jazykové podpory těchto dětí formou individuální práce, práce s celou třídou se zohledněním přítomnosti dětí bez znalosti češtiny a také formou jazykového kurzu češtiny. Účastníci získají informace o vedení jazykového kurzu v MŠ - zásady práce, tipy a náměty ke konkrétním činnostem. Součástí semináře budou video záznamy lekce češtiny z praxe a příprava jazykových činností samotnými účastníky. Prostor bude také pro sdílení zkušeností a diskuse účastníků.

Seminář je v rozsahu 12 akreditovaných hodin a 8 hodin domácí přípravy v e-learningovém prostředí.

Kurz je akreditován u MŠMT a je otevřen pedagogům základních a mateřských škol z Ústeckého kraje a je pro účastníky ZDARMA.

Více na webu organizátora na adrese https://www.varianty.cz/kurzy/388-jazykova-podpora-deti-s-odlisnym-materskym-jazykem-v-materske-skole.
Popis barevného označní:

 Událost v Praze     Událost v regionech     Událost v zahraničí     Konec výzvy k podávání žádostí     Ostatní    

Kalendář kulturních událostí, volnočasových aktivit a akcí pro cizince je dostupný na www.mezikulturnidialog.cz (web je obecně zaměřen na mezikulturní dialog).