Cizinci v České republice

Vyhledávání

Podrobnosti o události

Komplexní program jazykové podpory dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (4/4)

24.1.2018 13:00 - 18:00

bude upřesněno

pořádá: META, o. p. s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Účastníci vzdělávacího programu získají komplexní znalosti a dovednosti v oblasti začleňování a jazykové podpory dětí s OMJ v MŠ. Cílem je především nabídnout pedagogům konkrétní možnosti, činnosti a způsoby jazykové podpory již vyzkoušené v běžné praxi českých MŠ. Účastníkům bude poskytnut prostor pro vlastní aktivitu, zkoušení činností ve své praxi a následně pak reflexi, s cílem rozvinout dovednosti zejména v samostatném plánování, přípravě a realizaci aktivit a dalších podpůrných činností ve své třídě.

Pozvánka v příloze.

Seminář je v akreditačním řízení MŠMT.

Více zde
Popis barevného označní:

 Událost v Praze     Událost v regionech     Událost v zahraničí     Konec výzvy k podávání žádostí     Ostatní    

Kalendář kulturních událostí, volnočasových aktivit a akcí pro cizince je dostupný na www.mezikulturnidialog.cz (web je obecně zaměřen na mezikulturní dialog).