Cizinci v České republice

Vyhledávání

Podrobnosti o události

Metody ve výuce s žáky s odlišným mateřským jazykem (1/2)

19.10.2017 13:00 - 16:15

Americké centrum, Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1-Malá Strana

pořádá: META, o. p. s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Cílem semináře je seznámení účastníků s modelem výuky, který umožní efektivně zapojit žáky s odlišným mateřským jazykem do výuky a představení praktických postupů, metod a aktivit, pro jednotlivé fáze vyučovací jednotky (evokace, výklad, procvičování a opakování), které pedagogům poskytnou účinné nástroje jak pro práci s žáky s OMJ, tak i s celou třídou.
Tento seminář navazuje na seminář Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce. Doporučujeme proto nejdříve absolvovat seminář Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce.

Seminář je akreditovaný MŠMT.

Pozvánka v příloze.

Více zde
Popis barevného označní:

 Událost v Praze     Událost v regionech     Událost v zahraničí     Konec výzvy k podávání žádostí     Ostatní    

Kalendář kulturních událostí, volnočasových aktivit a akcí pro cizince je dostupný na www.mezikulturnidialog.cz (web je obecně zaměřen na mezikulturní dialog).