Cizinci v České republice

Vyhledávání

Podrobnosti o události

Vzdělávání žáků-cizinců v praxi škol

27.4.2017 9:00 - 14:00

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

pořádá: NIDV

Připravenost školského systému a jeho schopnost reagovat na měnící se podmínky ve společnosti patří mezi hlavní předpoklady úspěšné integrace cizinců. Vzdělávací program svojí tématikou odpovídá realitě související s navyšováním žáků-cizinců v prostředí českých škol. Jeho obsah vychází z potřeb pedagogických a vedoucích pedagogických pracovníků, mezi které se řadí především nutnost získat právní povědomí v oblasti vzdělávání žáků-cizinci a přehled o efektivních podpůrných opatřeních, která mohou při práci se žáky-cizinci využívat.
Program je určen pro ředitele škol a školských zařízení, učitele 1. a 2. stupně ZŠ, učitele speciálních škol, učitele gymnázií, asistenty pedagoga, výchovné poradce, učitele - metodiky prevence

Poplatek za program: 660 Kč.

Více zde.
Popis barevného označní:

 Událost v Praze     Událost v regionech     Událost v zahraničí     Konec výzvy k podávání žádostí     Ostatní    

Kalendář kulturních událostí, volnočasových aktivit a akcí pro cizince je dostupný na www.mezikulturnidialog.cz (web je obecně zaměřen na mezikulturní dialog).