Cizinci v České republice

Vyhledávání

Byla vyhlášena nová výzva k zasílání žádostí o poskytnutí státní dotace na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2019

Termín zaslání Žádosti elektronicky do datové schránky Ministerstva vnitra ČR, jejíž ID je 6bnaawp, je do 10.2.2019 včetně.

Pro žadatele proběhne informační schůzka dne 17. prosince 2018 v budově Ministerstva vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, Praha 7 od 12:30. Případná účast je třeba potvrdit na emailovou adresu jan.kepka@mvcr.cz do 12. prosince 2018 do 15:00.

Informace a potřebné dokumenty naleznete také na: https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d.