Cizinci v České republice

Vyhledávání

Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace v roce 2017

Cílem zprávy je podat objektivní informace o stavu legální a nelegální migrace, mezinárodní ochrany, integrace cizinců, vízové a readmisní politiky a schengenské spolupráce.

Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky je pravidelně předkládána ministrem vnitra vládě České republiky a následně Poslanecké Sněmovně Parlamentu České republiky a Bezpečnostní radě státu.

V oblasti integrace cizinců zpráva mimo jiné obsahuje informace o tom, že byla rozšířena nabídka adaptačně-integračních kurzů, výuky češtiny a aktuálních informací pro cizince, včetně zvýšení počtu jazykových verzí informačních materiálů a že v rámci snahy o přenesení integrace na lokální a regionální úroveň bylo v roce 2017 v dotačním řízení podpořeno 15 projektů obcí a městských částí částkou 13, 980 milionů Kč, což je o 1,3 milionů Kč více než v roce 2016.

Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2017 je dostupná na internetových stránkách Ministerstva vnitra na adrese: http://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx