Cizinci v České republice

Vyhledávání

Obsah:

Also avaiable in following languages:

Vydáno v rámci projektu Naše společnost – projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV CR, v.v.i.

Pravidelné šetření zkoumá názory české veřejnosti k problematice cizinců pobývajících na území ČR a v místě jejich bydliště. Součástí dotazování bylo i zmapování toho, jak česká veřejnost cizince vnímá a jakou pozici ve společnosti si s nimi spojuje.

Řešitel: Jarmila Pilecká - CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Vydáno: duben 2018