Cizinci v České republice

Vyhledávání

Ministerstvo vnitra, odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního programu AMIF „Vybudování a provoz integračního centra ve Středočeském kraji“

Termín ukončení příjmu žádostí: 23. května 2018 16:00

V souladu s aktualizovanou Koncepcí integrace cizinců – Ve vzájemném respektu je cílem této výzvy zřízení a provoz centra na podporu integrace cizinců ve Středočeském kraji (dále jen „Centrum“). Centrum bude povinně působit ve městech Benešov, Kladno, Kutná hora, Mladá Boleslav a Příbram (dále jen „Pobočky“). Hlavním úkolem Centra je zajistit cizincům rovný přístup k integračním službám a ke kvalifikované integrační podpoře na srovnatelné úrovni, poskytovat informace a podporu jak cizincům, tak majoritě vč. orgánů veřejné správy, a to ve spolupráci s aktéry integrace v regionech, zejména s nestátními neziskovými organizacemi.

K výzvě jsou pořádány semináře pro žadatele.
Více informací na webu MV na adrese http://www.mvcr.cz/clanek/amif-vyzva-c-16.aspx.