Cizinci v České republice

Vyhledávání

Nová databáze pro sdílení poznatků o migraci, integraci a azylu

Platforma ReSOMA spustila online expertní databázi pro sdílení vědeckých poznatků a praktických zkušeností.

Všichni výzkumní pracovníci, stakeholdeři i lidé z praxe zabývající se oblastmi migrace, azylu a integrace se vyzývají k vytvoření profilu v nově zveřejněné databázi http://www.resoma.eu/.

Expertní databáze ReSOMA umožňuje:

  • přispívat k vysoce kvalitnímu výzkumu prostřednictvím cílených průzkumů
  • získat přístup do vyhrazených oblastí, jako je tematické diskusní fórum
  • dostávat pozvánky k účasti na akcích a přispívání k nim

ReSOMA (Research Social Platform on Migration and Asylum) je projekt financovaný v rámci programu Horizont 2020 a realizovaný konsorciem deseti organizací, včetně Fondazione ISMU, Migration Policy Group, Eurocities, Erasmus University Rotterdam atd. Cílem je projektu je podpora udržitelné a vzájemně prospěšné spolupráce mezi výzkumnými sítěmi EU a stakeholdery, vytvoření platformy EU pro politický dialog a konzultace založené na důkazech a vytváření nových priorit pro politickou agendu EU. Projekt bude realizován od 1. února 2018 do 31. ledna 2020.

Více informací na webu projektu http://www.resoma.eu/.