Cizinci v České republice

Vyhledávání

Nová publikace OECD „Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees“

V dubnu 2018 vydala OECD odbornou publikaci na téma integrace na místní úrovni.

Publikace popisuje, co je zapotřebí při formulaci místního přístupu k integraci, jehož nezybtným předpokladem je společné úsilí institucí a organizací na státní i nestátní úrovní, tak i napříč vládními úrovněmi.

Publikace vychází z kvantitativních i kvalitativních údajů, konkrétně z průzkumu v 72 městech. Patří mezi ně devět velkých evropských měst (Amsterdam, Atény, Barcelona, Berlín, Glasgow, Göteborg, Paříž, Řím a Vídeň) a jedno malé město v Německu (Altena), které jsou předmětem hloubkových případových studií.

Zpráva také představuje 12bodový kontrolní seznam, nástroj, který může každé město nebo region - v Evropě, v OECD nebo mimo něj - využít k práci napříč vládními úrovněmi a s místními aktéry ve společném úsilí o zajištění efektivnější integrace migrantů.

Další informace, včetně možnosti si publikaci stáhnout v pdf nebo přečíst online, jsou k dispozici na stránkách OECD na adrese http://www.oecd.org/publications/working-together-for-local-integration-of-migrants-and-refugees-9789264085350-en.htm.

zdroj: OECD