Cizinci v České republice

Vyhledávání

15.5.2018

Konec výzvy k podání žádosti: 4. ročník Jazykové a literární soutěže Čeština je i můj jazyk

Termín ukončení příjmu žádostí: 15. května 2018

Typ události: Konec výzvy k podávání žádostí

Žáci základních a středních škol se letos už po čtvrté zamýšlí nad tím, jaké to je být cizincem a nerozumět svému okolí. Účast v Jazykové a literární soutěži Čeština je i můj jazyk vybízí k tvůrčí a literární aktivitě a přináší možnost vzájemného poznávání žáků, jejichž mateřským jazykem je čeština a žáků s odlišným mateřským jazykem. Soutěž se zaměřuje na český jazyk jako prostředek k vzájemnému porozumění.

Jednotlivci a skupiny žáků budou letos soutěžit ve třech kategoriích. V kategorii Promiňte, nerozumím, se budou žáci ZŠ do 6. tříd zamýšlet nad tím, jaké to je, když se ocitnou v neznámé zemi, kde všichni okolo mluví neznámou řečí. Ve Ztraceno v překladu budou žáci ZŠ od 7. tříd a SŠ uvažovat nad tím, k jakým nedorozuměním a situacím může dojít, když lidé mluví různými jazyky, pocházejí z různých zemí a kultur. Třetí, skupinovou kategorií, je Průvodce naší školou, ve které budou žáci ZŠ i SŠ vytvářet pomůcku pro orientaci v prostředí školy pro nové spolužáky bez znalosti češtiny.

Forma literárních příspěvků i průvodce je libovolná, žáci mohou zvolit formát, který jim vyhovuje a je pro ně srozumitelný.

leták (v příloze)

Více informací na webu organizátora, organizace META, o.p.s., na adrese http://www.meta-ops.cz/aktuality/jazykova-a-literarni-soutez-cestina-je-i-muj-jazyk.