Cizinci v České republice

Vyhledávání

Hlavní město Praha vyhlašuje výzvu číslo 28: Inkluze a multikulturní vzdělávání

Termín ukončení příjmu žádostí: 31. 5. 2018

Tato výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Více informací na webu http://penizeproprahu.cz/vyzva-c-28-inkluze-a-multikulturni-vzdelavani/.