Cizinci v České republice

Vyhledávání

16.5.2018 13:00-16:15

seminář Čeština jako druhý jazyk a zapojení žáků s OMJ do výuky českého jazyka

Místo konání: JABOK, Salmovská 8, Praha 2 a Americké centrum, Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

pořádá: META o.p.s.

cena: zdarma
*pouze pro zájemce vykonávající svou činnost na území hl. města Prahy

Kurz je určen pro učitele 1. stupně ZŠ, učitele 2. stupně ZŠ, učitele gymnázií, učitele SOŠ a SOU, asistenty pedagoga a speciální pedagogy.

Kurz je zaměřený na dvě oblasti – čeština jako cizí/druhý jazyk a zapojení žáka s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do výuky českého jazyka. Účastníci se seznámí se specifikami výuky češtiny jako cizího jazyka v kurzu i individuálně a s komunikačním přístupem ve výuce.

Vyzkouší si, jak zohledňovat specifické potřeby žáků s OMJ ve výuce českého jazyka a jak využít přístup k češtině jako druhému jazyku pro výuku rodilých mluvčích (českých žáků). Účastníci získají nástroje (např. seznamy doporučených materiálů, pracovní listy, aktivity do výuky) a vyzkouší si práci s nimi, jak při prezenčních setkáních, tak ve vlastní výuce v průběhu trvání kurzu. Na konci kurzu budou mít účastníci vytvořené vlastní portfolio, které bude sloužit jako pomoc při další každodenní práci.

Seminář je akreditovaný MŠMT.

Více informací na stránkách organizátora (http://www.meta-ops.cz/seminare/cestina-jako-druhy-jazyk-a-zapojeni-zaku-s-odlisnym-materskym-jazykem-do-vyuky-ceskeho).

Typ události: Událost v Praze