Cizinci v České republice

Vyhledávání

4.4.2018 9:00 - 16:00

seminář Výuka češtiny jako druhého jazyka pro ZŠ a SŠ

Místo konání: JABOK, Salmovská 8, Praha 2

pořádá: META o.p.s.

cena: zdarma
*pouze pro zájemce vykonávající svou činnost na území hl. města Prahy

Kurz je určen pro pedagogy zabývající se výukou češtiny pro cizince, ale i pro jednotlivé pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ.

Celkovým vzdělávacím cílem semináře je posílit a prohloubit kompetence pedagogických pracovníků při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do českého školního prostředí. Účastníci se seznámí s odlišnými přístupy k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka, s principy, postupy a metodami výuky ČDJ a také s dostupnými a v praxi použitelnými materiály a aktivitami, díky kterým mohou ČDJ efektivně vyučovat, popř. využít tuto perspektivu pro výuku předmětu český jazyk a literatura v běžné třídě včetně začlenění žáků s OMJ.

Seminář je akreditovaný MŠMT.

Více informací na stránkách organizátora (http://www.meta-ops.cz/seminare/vyuka-cestiny-jako-druheho-jazyka).

Typ události: Událost v Praze