Cizinci v České republice

Vyhledávání

1.3.2018 9:00 - 16:00

seminář Metody ve výuce s žáky s OMJ

Místo konání: JABOK, Salmovská 8, Praha 2

pořádá: META o.p.s.

cena: zdarma
*pouze pro zájemce vykonávající svou činnost na území hl. města Prahy

Kurz je určen pro učitele 1. stupně ZŠ, učitele 2. stupně ZŠ, učitele gymnázií, učitele SOŠ a SOU, výchovné poradce, asistenty pedagoga, speciální pedagogy.

Cílem semináře je seznámení účastníků s modelem výuky, který umožní efektivně zapojit žáky s odlišným mateřským jazykem do výuky a představení praktických postupů, metod a aktivit, pro jednotlivé fáze vyučovací jednotky (evokace, výklad, procvičování a opakování), které pedagogům poskytnou účinné nástroje jak pro práci s žáky s OMJ, tak i s celou třídou.

Tento seminář navazuje na seminář Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce. Doporučujeme proto nejdříve absolvovat seminář Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce.

Seminář je v akreditačním řízení MŠMT.

Více informací v pozvánce.

Typ události: Událost v Praze