Cizinci v České republice

Vyhledávání

1.2.2018 13:00 - 16:15

seminář Jak zapojit žáky s OMJ do výuky - principy a metody

Místo konání: JABOK, Salmovská 8, Praha 2 a Americké centrum, Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

pořádá: META o.p.s.

cena: zdarma
*pouze pro zájemce vykonávající svou činnost na území hl. města Prahy

Kurz je určen pro učitele 1. stupně ZŠ, učitele 2. stupně ZŠ, učitele gymnázií, učitele SOŠ a SOU, asistenty pedagoga a speciální pedagogy.

Cílem kurzu je seznámit učitele s principy výuky, které umožní zapojení žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do aktivit v běžné výuce a zároveň sledovat obsahový a jazykový cíl výuky. Kurz povede účastníky ke zkoušení a ověřování si jednotlivých principů v praxi. Učitelé se seznámí s vyrovnávacím plánem (VP) jako nástrojem plánování a sledování pokroků ve výuce a vyzkouší si jeho tvorbu.

Kurz je akreditován MŠMT.

Více informací na webu organizátora (http://www.meta-ops.cz/seminare/jak-zapojit-zaky-s-odlisnym-materskym-jazykem-do-vyuky-principy-a-metody).

Typ události: Událost v Praze