Cizinci v České republice

Vyhledávání

Výběrové řízení na služební místo ministerského rady v oddělení integrace a informací MV

Odbor azylové a migrační politiky MV ČR vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady v oddělení integrace a informací.

Výkon služby zahrnuje: podporu meziresortní spolupráce při realizaci integrační politiky ČR, analytickou a koncepční činnost, spolupráci s různými aktéry na regionální a lokální úrovni ve věci integrace cizinců, realizaci dotačních řízení na integrační projekty obcí a nestátních neziskových organizací apod.

Služební místo je zařazeno do 13. platové třídy.
Místo výkonu služby je Praha.

Žádosti lze podat ve lhůtě do 9. února 2018.

Předpokládaný nástup do služby na dané služební místo je duben 2018.

Podmínky výběrového řízení a veškeré přílohy žádosti naleznete na webu MV ČR zde.