Cizinci v České republice

Vyhledávání

23.5.2018 9:00 - 15:00

vzdělávací program Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka

Místo konání: NIDV Jihlava, Zborovská 3

pořádá: NIDV (Národní institut dalšího vzdělávání)

Program je určen: učitelům MŠ, speciálním pedagogům.

Poplatek: 520 Kč.

Vzdělávací program je zaměřen na modifikaci hudebních činností s ohledem na přítomnost dětí s odlišným mateřským jazykem. Cílem takto pojatých hudebních činností je umožnit dětem s OMJ brzké zapojení do společných aktivit a výrazně podpořit osvojování češtiny jako druhého jazyka. Učitelky se podrobněji seznámí se specifickými projevy a potřebami dětí a odlišným mateřským jazykem ve vztahu k hudebním činnostem. Prakticky si osvojí vedení pěveckých, hudebně pohybových i instrumentálních činností, které jsou zaměřeny na komunikační schopnosti dětí s atypickým vývojem řeči. Vyzkouší si vedení těchto činností s využitím obrázkových pomůcek i snadno ovladatelných hudebních nástrojů (zvonkohra, boomwhackers). Společně si vytvoří metodické listy pro vedení takových hudebních činností.

Více informací zde.

Typ události: Událost v regionech