Cizinci v České republice

Vyhledávání

1.4.2018

vzdělávací program Čeština jako druhý jazyk v českém školství

Místo konání: E-learning - individuální studium a závěr distančně on-line

pořádá: NIDV (Národní institut dalšího vzdělávání)

Program je určen: učitelům MŠ, učitelům ZŠ, učitelům speciálních škol, učitelům gymnázií, učitelům SOŠ a SOU, asistentům pedagoga, výchovným poradcům.

Poplatek: 900 Kč.

Kurz je určen pro pedagogy mateřských, základních i středních škol, kteří se ve své praxi setkávají s dětmi-cizinci, žáky-cizinci a jejich pracovní náplní je výuka češtiny jako druhého jazyka. Vzdělávací program je realizován formou kombinovaného průběžného studia - blended learningu. Distanční studium je doplněno závěrečným čtyřhodinovým prezenčním seminářem, nebo webinářem. Distanční část kurzu je realizována v prostředí LMS Moodle (Learning Management System).

Více informací zde.

Typ události: Ostatní