Cizinci v České republice

Vyhledávání

6.3.2018 12:00 - 17:00

seminář Jazyková podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ

Místo konání: Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, 110 00, Praha 1

pořádá: META, o.p.s.

Cílem semináře je získat informace o procesu osvojování druhého jazyka a o přístupu k češtině jako druhému jazyku. Hlavní pozornost bude věnována možnostem jazykové podpory těchto dětí formou individuální práce, práce s celou třídou se zohledněním přítomnosti dětí bez znalosti češtiny a také formou jazykového kurzu češtiny. Účastníci získají informace o vedení jazykového kurzu v MŠ - zásady práce, tipy a náměty ke konkrétním činnostem. Součástí semináře budou video záznamy lekce češtiny z praxe a příprava jazykových činností samotnými účastníky. Prostor bude také pro sdílení zkušeností a diskuse účastníků.

Podrobnější informace v pozvánce (v příloze) na na webu organizátora (http://www.meta-ops.cz/aktuality/seminar-pro-pedagogy-ms-jazykova-podpora-deti-s-odlisnym-materskym-jazykem-v-ms-registrace).

Typ události: Událost v Praze