Cizinci v České republice

Vyhledávání

Postup při realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2018

Usnesením vlády č. 10 ze dne 3. ledna 2018 byl schválen Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu v roce 2018.

Materiál zpracovalo Ministerstvo vnitra, které je z rozhodnutí vlády koordinátorem politiky integrace cizinců v České republice. Materiál obsahuje vysvětlení priorit integrační politiky České republiky pro rok 2018. Jsou v něm navrhována konkrétní opatření, kterými příslušné resorty odpovědné za realizaci integrační politiky v průběhu roku 2018 podpoří úspěšnou integraci cizinců v České republice. Postup vychází z analýzy aktuální situace a identifikovaných problémů i potřeb a konkrétně rozpracovává záměry politiky integrace cizinců definované v aktualizované Koncepci integrace cizinců – Ve vzájemném respektu z roku 2016.

Kompletní materiál naleznete v Knihovně.