Cizinci v České republice

Vyhledávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační program "Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2018"

Termín ukončení příjmu žádostí: 28. 12. 2017 do 14 hod.

Cílem tohoto programu je umožnit lepší integraci dětí a žáků–cizinců prostřednictvím projektů podporujících zejména mimoškolní vzdělávací aktivity pro děti, žáky-cizince z třetích zemí, přispívajících k lepší efektivitě vzdělávání v oblasti českého jazyka (ne však na přímou výuku českého jazyka v základních a mateřských školách) prostřednictvím nových výukových materiálů, k odstraňování kulturních bariér nebo ke zvyšování sociokulturních kompetencí pedagogických pracovníků.

Více informací na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-dotacniho-programu-podpora-aktivit-integrace