Cizinci v České republice

Vyhledávání

Nástroj pro tvorbu dovednostního profilu státních příslušníků třetích zemí

Vyvinula Evropská komise v rámci programu the New Skills Agenda for Europe s cílem podpořit včasné zjištění a vytvoření dovednostního a kvalifikačního profilu žadatelů o azyl, uprchlíků a dalších migrantů.

Nástroj pomáhá mapovat dovednosti, kvalifikace a pracovní zkušenosti státních příslušníků třetích zemí a poskytovat jim individuální poradenství ohledně dalších kroků, např. doporučení služeb v oblasti uznávání diplomů, potvrzování dovedností, další profesní přípravy nebo podpory zaměstnanosti.

Nástroj je vícejazyčný (vedený ve všech jazycích EU a v jazycích aktuálně nejčastějších mezi azylanty: arabština, perština, kurdský dialekt sorání, turečtina, somálština, tigrajština) a je určen pro organizace, které nabízejí pomoc státním příslušníkům třetích zemí.

Naleznete jej ZDE.

Více informací na webu Generálního ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti zde.