Cizinci v České republice

Vyhledávání

Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení „Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2018“

Termín ukončení příjmu žádostí: 1. 11. 2017.

Cílem je podpora projektů, které jsou zaměřené na uchování a rozvoj kulturních hodnot, komunikace a dialogu mezi cizinci a majoritou, jazykovou přípravou cizinců a komunitní práci.

Vyhlášenými programy jsou:

  1. Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce;
  2. Publikační činnost související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze.

Více informací na Portálu hlavního města Prahy: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/integrace_cizincu/vyhlaseni_grantoveho_rizeni_na_rok_2018.html.