Cizinci v České republice

Vyhledávání

Výzva pro oblast integrace státních příslušníků třetích zemí v rámci AMIF

Termín zahájení příjmu žádostí: 9. 11. 2017.
Termín ukončení příjmu žádostí: 1. 3. 2018, 17:00.

Byla vyhlášena nová výzva pro oblast integrace státních příslušníků třetích zemí v rámci evropského Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF; AMIF-2017-AG-INTE).

V rámci dané výzvy mohou být financované mezinárodní projekty se zaměřením na 3 priority:

  • Raising Awareness on migrant's contribution to EU Societies
  • Community Building at local level for integration including through volunteering activities
  • Pre-departure and post-arrival support for the integration of persons in need of international protection who are resettled from a third country including through volunteering activities
  • Promote swift integration of TCNs into the labour market through strengthened cooperation and mobilisation of employers and social and economic partners
  • Integration of victims of trafficking in human beings

Více informací o jednotlivých tematických oblastech i podmínkách a náležitostech žádostí naleznete na webu Evropské komise: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/calls/amif-2017-ag-inte.html#c,topics=callIdentifier/t/AMIF-2017-AG-INTE/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc