Cizinci v České republice

Vyhledávání

Ministerstvo vnitra (odbor azylové a migrační politiky) vyhlašuje výběrový dotační titul „Integrace cizinců 2018“

Termín ukončení příjmu žádostí: 20. prosince 2017 včetně

Podporovány v rámci výzvy budou pouze tyto oblasti:

  1. přímá asistence cizincům ze třetích zemí na odděleních pobytu cizinců OAMP:
  2. streetwork v prostředí cizinců nebo/a vzdělávání streetworkerů,
  3. realizace projektů zaměřených na poskytování předodjezdových informací, adaptačně-integračních kurzů a podpory lepší orientace cizinců na pracovištích OAMP,
  4. vzdělávání pracovníků oddělení pobytu cizinců OAMP a pracovníků státní správy či samosprávy,
  5. podpora integračních aktivit založených na vlastní aktivitě cizinců,
  6. výzkum postavení žen-migrantek ve společnosti nebo/a výzkum v oblasti integrace cizinců, sledování a tvorba indikátorů integrace,
  7. aktivity zaměřené na informování široké veřejnosti o oblasti integrace cílové skupiny.

Veškěré informace jsou k dispozici na webu Ministerstva vnitra na adrese http://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d.