Cizinci v České republice

Vyhledávání

Ministerstvo vnitra (odbor azylové a migrační politiky) vyhlašuje výzvu k zasílání žádostí o poskytnutí státní dotace na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2018

Termín ukončení příjmu žádostí: 29. prosince 2017 včetně

Podporovány v rámci výzvy budou tyto aktivity: výuka českého jazyka pro děti i dospělé, podpora integrace v základních a mateřských školách či v mateřských centrech, pořádání integračních akcí a aktivit, organizace příměstských táborů, vzdělávání pedagogů, činnost asistentů pedagoga a překladatelů, analýza situace cizinců v obci, semináře sociokulturní orientace, sociální poradenství terénní i ambulantní, školení pedagogů, policie a úředníků samosprávy o cizinecké problematice, informační materiály pro cizince i veřejnost.

Pro žadatele je pořádána informační schůzka.
Veškěré informace jsou k dispozici na webu Ministerstva vnitra na adrese http://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d.