Cizinci v České republice

Vyhledávání

MŠMT vyhlašuje rozvojový program „Podpora vzdělávání cizinců ve školách v roce 2018“

Konec výzvy k podání žádosti prostřednictvím kraje: 23. 10 2017.
Konec výzvy k podání žádosti přímo ministerstvu: 6. 11. 2017 do 15 hod.

Rozvojový program je určen na podporu dětí a žáků - cizinců uvedených v § 20 školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základním vzdělávání.

Jeho cílem je přispět právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřských škol, základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním výuky českého jazyka přizpůsobené potřebám těchto dětí a žáků - cizinců k usnadnění jejich integrace do společnosti a vzdělávacího systému České republiky.

Více informací na webu MŠMT na adrese http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-podpora-vzdelavani-cizincu-ve.