Cizinci v České republice

Vyhledávání

MPSV, odbor realizace programů ESF, vyhlašuje výzvu č. 075 " Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce

Termín zahájení příjmu žádostí: 27.9.2017 v 9:00 hod.
Termín ukončení příjmu žádostí: 4. ledna 2018 do 12:00 hod.

Specifickým cílem této výzvy je zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.

V této výzvě bude je možné podpořit cílovou skupinu „Imigranti a azylanti“. Podporovanými aktivitami jsou: zprostředkování zaměstnání, poradenské a informační činnosti a programy, bilanční a pracovní diagnostika, rekvalifikace, rozvoj základních kompetencí, podpora vytváření nových pracovních míst, podpora umístění na uvolněná pracovní místa, podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností, podpora flexibilních forem zaměstnání, doprovodná opatření umožňující začlenění na trh práce, motivační aktivity, realizace nových či inovativních nástrojů v oblasti zaměstnanosti. V případě cílové skupiny „Imigranti a azylanti“ je v rámci této výzvy možné realizovat i doplňkovou výuku českého jazyka.

K výzvě jsou pořádány semináře pro žadatele.
Více informací na webu ESF na adrese https://www.esfcr.cz/vyzva-075-opz.