Cizinci v České republice

Vyhledávání

MPSV, odbor realizace programů ESF, vyhlašuje výzvu č. 134 „Podpora sociálního začleňování v Praze“

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 19. září 2017 v 08:00
Termín ukončení příjmu žádostí: 30. října 2017 ve 12:00

Cílem dotačního programu je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce a zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

Více informací na https://www.esfcr.cz/vyzva-134-opz.