Cizinci v České republice

Vyhledávání

29.11.2017 13:00 - 18:00

Komplexní program jazykové podpory dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (2/4)

Místo konání: bude upřesněno

pořádá: META, o. p. s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Účastníci vzdělávacího programu získají komplexní znalosti a dovednosti v oblasti začleňování a jazykové podpory dětí s OMJ v MŠ. Cílem je především nabídnout pedagogům konkrétní možnosti, činnosti a způsoby jazykové podpory již vyzkoušené v běžné praxi českých MŠ. Účastníkům bude poskytnut prostor pro vlastní aktivitu, zkoušení činností ve své praxi a následně pak reflexi, s cílem rozvinout dovednosti zejména v samostatném plánování, přípravě a realizaci aktivit a dalších podpůrných činností ve své třídě.

Pozvánka v příloze.

Seminář je v akreditačním řízení MŠMT.

Více zde

Typ události: Ostatní