Cizinci v České republice

Vyhledávání

2.11.2017 13:00 - 16:15

Metody ve výuce s žáky s odlišným mateřským jazykem (2/2)

Místo konání: Americké centrum, Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1-Malá Strana

pořádá: META, o. p. s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Cílem semináře je seznámení účastníků s modelem výuky, který umožní efektivně zapojit žáky s odlišným mateřským jazykem do výuky a představení praktických postupů, metod a aktivit, pro jednotlivé fáze vyučovací jednotky (evokace, výklad, procvičování a opakování), které pedagogům poskytnou účinné nástroje jak pro práci s žáky s OMJ, tak i s celou třídou.
Tento seminář navazuje na seminář Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce. Doporučujeme proto nejdříve absolvovat seminář Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce.

Seminář je akreditovaný MŠMT.

Pozvánka v příloze.

Více zde

Typ události: Událost v Praze