Cizinci v České republice

Vyhledávání

9.11.2017 9:00 - 16:00

Výuka češtiny jako druhého jazyka (2/2)

Místo konání: Americké centrum, Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1-Malá Strana

pořádá: META, o. p. s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Celkovým vzdělávacím cílem semináře je posílit a prohloubit kompetence pedagogických pracovníků při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do českého školního prostředí. Účastníci se seznámí s odlišnými přístupy k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka, s principy, postupy a metodami výuky ČDJ a také s dostupnými a v praxi použitelnými materiály a aktivitami, díky kterým mohou ČDJ efektivně vyučovat, popř. využít tuto perspektivu pro výuku předmětu český jazyk a literatura v běžné třídě včetně začlenění žáků s OMJ.

Seminář je akreditovaný MŠMT.

Pozvánka v příloze.

Více zde

Typ události: Událost v Praze