Cizinci v České republice

Vyhledávání

30.11.2017 9:00 - 16:00

Úvod do začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do ZŠ

Místo konání: Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1

pořádá: META, o. p. s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Účastníci semináře se seznámí s výchozí situací nově příchozích žáků s odlišným mateřským jazykem (ŽOMJ), jejich pocity a potřebami po příchodu do české školy, zorientují se v oblasti školské legislativy týkající se vzdělávání cizinců a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i novelou školského zákona 2016. Na základě kazuistik se seznámí s postupy a metodami jejich začleňování do českého vzdělávacího systému

Seminář je akreditovaný MŠMT.

Pozvánka v příloze.

Více zde

Typ události: Událost v Praze