Cizinci v České republice

Vyhledávání

23.11.2017 13:00 - 18:00

Jazyková podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ pro pokročilé (2/2)

Místo konání: Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha - Nové Město

pořádá: META, o. p. s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Dvoudílný seminář navazuje na získané znalosti a dovednosti z úvodního jazykového semináře Jazyková podpora dětí s OMJ v MŠ a více se zaměřuje na jejich aplikaci v praxi. Cílem semináře je posílit kompetence pedagogických pracovníků při jazykové podpoře dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do prostředí českého předškolního vzdělávání. Účastníci získají informace, materiály, metodická doporučení a praktické dovednosti, které budou moci využít při každodenní práci s dětmi s OMJ v prostředí inkluzivní MŠ. Hlavní náplní budou konkrétní ukázky a náměty pro práci s celou třídou i pro výuku češtiny v kurzu, účastníci si také samy některé činnosti vyzkouší. Video záznamy pak poskytnou jasný vhled do přímé práce s dětmi a zavádění doporučených zásad do praxe.

Semináře lze absolvovat jako cyklus či jednotlivě.

Seminář je akreditovaný MŠMT.

Pozvánka v příloze.

Více zde

Typ události: Událost v Praze