Cizinci v České republice

Vyhledávání

17.10.2017 13:00 - 18:00

Jazyková podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ I. (1/2)

Místo konání: Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha - Nové Město

pořádá: META, o. p. s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Cílem semináře je získat informace o procesu osvojování druhého jazyka a o přístupu k češtině jako druhému jazyku. Hlavní pozornost bude věnována možnostem jazykové podpory těchto dětí formou individuální práce, práce s celou třídou se zohledněním přítomnosti dětí bez znalosti češtiny a také formou jazykového kurzu češtiny. Účastníci získají informace o vedení jazykového kurzu v MŠ - zásady práce, tipy a náměty ke konkrétním činnostem. Součástí semináře budou video záznamy lekce češtiny z praxe a příprava jazykových činností samotnými účastníky. Prostor bude také pro sdílení zkušeností a diskuse účastníků.

Semináře lze absolvovat jako cyklus či jednotlivě.

Seminář je akreditovaný MŠMT.

Pozvánka v příloze.

Více zde

Typ události: Událost v Praze