Cizinci v České republice

Vyhledávání

10.10.2017 13:00 - 18:00

Úvod do začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do MŠ (2/2)

Místo konání: Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha - Nové Město

pořádá: META, o. p. s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Cílem dvoudílného semináře je posílit kompetence pedagogických pracovníků při začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do českého předškolního vzdělávání. Účastníci získají informace, materiály, metodická doporučení a praktické dovednosti, které budou schopni využít při každodenní práci s dětmi s OMJ v prostředí inkluzivní MŠ. Naučí se zohledňovat principy práce s dětmi s OMJ v rámci běžného denního režimu MŠ. Získají praktické tipy k jazykovému rozvoji, ke tvorbě individuálního vzdělávacího plánu, k adaptaci dítěte s OMJ v MŠ, komunikaci a začlenění dítěte do kolektivu. Na základě semináře budou účastníci schopni pracovat s jazykově rozmanitou skupinou a poskytovat dětem s OMJ odpovídající podporu.

Semináře lze absolvovat jako cyklus či jednotlivě.

Seminář je akreditovaný MŠMT.

Pozvánka v příloze.

Více zde

Typ události: Událost v Praze