Cizinci v České republice

Vyhledávání

31.8.2017 - 1.9.2017 9:00 - 16:00

seminář JAK NA NĚ?! aneb Práce se stereotypy ve výuce celospolečenských témat

Místo konání: Skautský institut v Praze, Staroměstské náměstí 4/1, Praha

pořádá: Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni

Multikulturní centrum Praha zve učitele, budoucí učitele i lektory volnočasových aktivit na dvoudenní seminář s akreditací MŠMT JAK NA NĚ?! aneb Práce se stereotypy ve výuce celospolečenských témat

Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste nevěděli, jak reagovat na názory svých žáků? Jak se z pozice učitele vypořádat s kouzelnou formulí „všichni mají právo na svůj názorů? Jakou roli v tom hrají hodnoty, které učitel zastává?

Na semináři se seznámíme s tím, jaké mohou být role učitele při práci s aktuálními tématy ve třídě. Společně budeme diskutovat o tom, jak může učitel reagovat tváří v tvář stereotypům svých žáků. Budeme hovořit o tom, co za stereotypy stojí. Velký důraz je kladen na práci s hodnotami, které mohou učiteli pomoci během názorových střetů učitele s žáky nebo mezi žáky navzájem. Seminářem se budou prolínat teoretické i praktické části.

Seminář je ZDARMA

Zájemci o seminář se mohou přihlásit do 28. srpna 2017 na emailu: global.edu@mkc.cz

LEKTORUJÍ: Kateřina Sequensová vystudovala pedagogiku a etnologii na FF UK v Pra¬ze, několik let se věnovala koordinaci vzdělávacích projektů a lektorské i metodické činnosti v oblasti interkulturního a globálního rozvojového vzdělávání v Multikulturním centru Praha, z. s. V současné době působí ve vzdělávacím programu Varianty - Člověk v tísni, o. p. s.

Blanka Kissová Vystudovala Sociální antropologii na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice a pedagogické studium pro učitele středních škol a 2. Stupně základních škol v Centru celoživotního vzdělávání Ostravské univerzity. Dlouhodobě pracovala v sociálních službách pro Komunitní centrum Maják v Orlové (služba sociální asistence v rodinách). Je lektorkou dílen zaměřených na prevenci xenofobie a rasismu na SOŠ a SOU.

Kurz je akreditován MŠMT.

Více zde

Pozvánka

Typ události: Událost v Praze