Cizinci v České republice

Vyhledávání

Publikace OECD Making Integration Work: Assessment and Recognition of Foreign Qualifications

V červnu 2017 vydala OECD odbornou publikaci na téma uznávání zahraničních kvalifikací

Cílem dílčí publikace ze série Making Integration Work je shrnout hlavní výzvy a příklady dobré praxe v oblasti uznávání zahraničních kvalifikací.

Další informace, včetně možnosti si publikaci přečíst online, jsou k dispozici na stránkách OECD.