Cizinci v České republice

Vyhledávání

Výběrové řízení na služební místo ministerského rady v oddělení integrace a informací MV (již obsazeno)

Odbor azylové a migrační politiky MV ČR vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady v oddělení integrace a informací.

Výkon služby zahrnuje: podporu meziresortní spolupráce při realizaci integrační politiky ČR; analytickou a koncepční činnost, přípravu návrhů opatření; spolupráci s krajskými úřady a obcemi, s organizacemi cizinců, nestátními neziskovými organizacemi, integračními centry; realizaci dotačních řízení na integrační projekty obcí a nestátních neziskových organizací apod.

Služební místo je zařazeno do 13. platové třídy.

Žádosti lze podat ve lhůtě do 24. července 2017.

Předpokládaný nástup do služby na dané služební místo je říjen 2017.

Podmínky výběrového řízení a veškeré přílohy žádosti naleznete na webu MV ČR.