Cizinci v České republice

Vyhledávání

European Dialogue on Skills and Migration

Evropská komise zahájila iniciativu „Evropský dialog o dovednostech a migraci“

V lednu 2016 zahájila Evropská komise iniciativu European Dialogue on Skills and Migration s cílem vytvořit platformu, která bude podporovat dlouhodobý dialog s různými zainteresovanými stranami ze soukromého a veřejného sektoru v otázkách migrace a integrace pracovníků ze třetích zemí na trh práce.

Více informací na webových stránkách Evropské komise v sekci Migration and Home Affairs.