Cizinci v České republice

Vyhledávání

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu "Integrace cizinců 2017"

Termín podání žádosti: do 20. února 2017 včetně

Ministerstvo vnitra (odbor azylové a migrační politiky) vyhlašuje k zabezpečení plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády České republiky č. 26 ze dne 18. ledna 2016 Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu výběrový dotační titul "Integrace cizinců 2017".

(pro dodržení lhůty je rozhodující datum podání žádosti tj. potvrzený den převzetí zásilky k poštovní přepravě a v případě osobního podání žádosti na Ministerstvo vnitra prezenčním razítkem resortu)

Více informací zde.