Cizinci v České republice

Vyhledávání

Výzva pro oblast integrace státních příslušníků třetích zemí v rámci AMIF

Termín podání žádosti: do 28. února 2017

Byla vyhlášena nová výzva pro oblast integrace státních příslušníků třetích zemí v rámci evropského Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF; AMIF-2016-AG-INTE).

V rámci dané výzvy mohou být financované mezinárodní projekty se zaměřením na 2 priority:

  • podpora aktivní participace státních příslušníků třetích zemí ve společnosti,
  • předodjezdová a popříjezdová podpora integrace žadatelů o mezinárodní ochranu, kteří byli relokováni v rámci EU či přesídleni ze třetích zemí.

Více informací o jednotlivých tematických oblastech i podmínkách a náležitostech žádostí naleznete zde.